Barn- och ungdomsträning onsdag 24/4

Samling vid starten av Prästängens elljusbana (mitt emot infart Agneteberg/ Rosendal) kl 18:00. Anmälan till Kristina
070-2886200 senast tisdag. Välkomna!

Similar Posts